Seoladh Leabhair

Join us for the launch of two Coiscéim books by local artists

30th Jan 2019 - 30th Jan 2019
Cultúrlann Uí Chanáin
7-8pm

Ba mhór ag coiscéim tú a bheith i láthair i gCultúrlann Uí Chanáin, Doire, Dé Céadaoin 30ú Eanáir 2019 ar 7i.n nuair a sheolfar dhá leabhar nuafhoilsithe.

Is é atá i Gaois na nAoiseanna bailiúcháin de thorthaí machnaimh filí agus fealsúna, lucht adhainte réabhlóidí agus lucht ginte síochána agus gach cineál eile, a d’fhág a lorg ar intinn, ar chuimhne agus ar shamhlaíocht na ndaoine ina n-aimsir déin agus riamh ó shin, i gcóngar agus i gcéin.

Is é Risteard Mac Gabhann a chuirfidh an leabhar i láthair

Tá Sliocht ar Thír na Scáth? lonnaithe le linn aimsir na mbardscoileanna ach ag druidim le deireadh na tréimhse sin agus córas na nGel ar tí titim as a chéile. Tá sé suite sa Tuaisceart, thart ar cheantar dúchais an Doibhlinigh féin, bunaithe ar fhiortheaghlaigh a mhair an uair sin. Tá tagairtí ann do Chlann Mhic Con Midhe - filí Chineál Eoghain a bhfuil an-iomrá go fóill ar Ghiolla Broghde Mac Con Midhe (c.1210-1272) go háirithe. Agus teideal an leabhair, is leabhair Íseáia a thagann an mhír: "Beidh saol ag do chuid marbhánach arís, éireoidh a gcoirp as an nua; músclaígí, déanaigí gairdeas, sibhse uile atá sínte ar láib, óir is geal é mar dhrúcht do dhrúchtsa, agus tiocfaidh sliocht ar thír na scáth”

Is é an tAthair Oilibhéar Ó Croiligh a chuirfidh an leabhair i láthair.